Aanmeldings formulier

Start pagina
Basis algemeen
De camera de baas
Beeldbewerking
Meerdaagse cursus

Opbouw van de cursussen
Cursusleider
Contact
Blog
Aanmelden voor de cursus De camera de baas

Aanspreektitel:

Uw naam:

Uw adres:

Postcode:

Woonplaats:

Uw telefoonnummer:

Uw email:


Met dit formulier geeft u zich op voor de cursus De camera de baas.
De kosten bedragen € 95,- per persoon per dag, incl. koffie en lunch.
Na afloop krijgt u syllabus waar de behandelde oefeningen en stof helder in zijn beschreven.

Data

Informeer naar de data. Het is gebleken dat mensen ook een individuele begeleiding willen, informeer naar de mogelijkheden en kosten en we maken een afspraak.

Bij slecht weer wordt er een overwegend "binnen" programma aangeboden. Is het heel erg bar en boos dan wordt daar voortijdig melding van gemaakt en wordt de cursus verschoven naar een andere dag.

Welk type camera heeft u:


Heeft u nog vragen en/of opmerkingen:

Hoe bent u op curssusen/site geattendeerd?:In de bevestigingsmail staat hoe en wat, en vooral waar we afspreken.Berlijn © Menno de Boer

©Disclamer: alle afbeeldingen zijn auteurrechtelijk beschermd
Den Haag 18 april 2011